2018: verhaal Ghaja van der Worp

In 2018 publiceren we verhalen van mensen met autisme, hun “vertalers” en professionals op onze website (storytelling). We geven een stem aan mensen -met hun goede verhalen maar ook hun minder goede verhalen-, we zetten mensen in het zonnetje en laten Overijssel nog meer zien wat er wordt gedaan en wat er nodig is.

In januari 2018 publiceerden we het verhaal van Ghaja van der Worp. Ze werkt als autismecoach op de Ambelt.

 

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen