header afbeelding

Kernteam/coördinatie

Het kernteam -lees stuurgroep- van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel bestaat uit medewerkers Nynke Zuurmond, Pepijn Gansevles, Jasper Wagteveld en AKO partnerleden Jürgen Jolink van Mediant (voorzitter kernteam), André van Boekholt van de Dimence Groep, Harry Gerichhausen van SOTOG, Anita Schemmekes van Ambiq, Inge Scholing van Jarabee, Evelyn Kamann van MEE IJsseloevers, Ronne van den Brenk en Nico Busger op Vollenbroek van de NVA. 

Het kernteam neemt besluiten over de jaarplannen, -verslagen en toekomst van het netwerk. 

Els de Vries en Angela Thissen ondersteunen het kernteam. 

Contactadres coördinatie Autisme Kennisnetwerk Overijssel:

Angela Thissen
Postbus 390
7400 AJ Deventer
email: a.thissen@autismehulpverlening.nl

telefoon icoon