header afbeelding

Over ons

Het Autisme Kennisnetwerk in Overijssel vergroot de kennis over autisme. Bij al haar activiteiten brengt zij zoveel mogelijk verschillende perspectieven voor het voetlicht. Dat doet zij door een diversiteit aan sprekers in te zetten bij al haar activiteiten, met en zonder autisme. Voor haar leden organiseert zij geaccrediteerde kennisbijeenkomsten (SKJ/NIP/NVO/FGzPt).

In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken we samen om:

  1. Een realistisch beeld over autisme neer te zetten
  2. De kwaliteit van diensten te verbeteren
  3. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
  4. Alle gemeenten in Overijssel nog autismevriendelijker te maken

Wat is autisme?

Autisme is een verzamelterm voor gedragskenmerken. De criteria voor gedrag, op basis waarvan de diagnose autisme gesteld wordt, staan in het psychiatrisch handboek DSM-5. Dat wat autisme voor iemand persoonlijk is, verschilt sterk tussen personen.

Wetenschappers doen al jaren volop onderzoek naar autisme. Er bestaat geen ‘biomarker’ zoals een bloed- of DNA-test, waarmee autisme objectief kan worden vastgesteld. Wel is duidelijk dat autisme grote invloed heeft op alle levensgebieden en levensfasen in iemands leven. Bij mensen met autisme wordt informatie, die binnenkomt via de zintuigen, op een andere manier verwerkt in de hersenen. De hulpvraag van mensen met autisme is gevarieerd en betreft meerdere levensgebieden.

Er bestaan op dit moment verschillende theorieën over autisme, die elk een ander accent leggen:

  • Autisme is een versnelling van de cognitieve ontwikkeling (in de zin van logisch denken) en een vertraging van sociaal-emotionele ontwikkeling ten opzichte van veel leeftijdsgenoten.
  • Autisme als een genetisch bepaalde stoornis in de hersenen waardoor problemen met de informatieverwerking ontstaan (theory of mind, centrale coherentie en executieve functies). Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan in de neurowetenschappen.

Taal doet ertoe

Wij spreken in onze uitingen over ‘mensen met autisme’ en bijvoorbeeld niet over ‘autisten’. Het is altijd raadzaam om aan de persoon met autisme zelf te vragen waar de voorkeur naar uitgaat als je in gesprek bent met diegene. Wil hij/zij/die liever ‘autist’ worden genoemd? Respecteer dat dan.

telefoon icoon