header afbeelding

Over ons

Het Autisme Kennisnetwerk in Overijssel vergroot de (ervarings)kennis over autisme. Bij al haar activiteiten brengt zij zoveel mogelijk verschillende perspectieven voor het voetlicht. Dat doet zij door een diversiteit aan sprekers in te zetten bij al haar activiteiten, met en zonder autisme. Voor haar leden organiseert zij vragenuurtjes en kennisbijeenkomsten, die geaccrediteerd zijn.

In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken we samen om:

  1. Een realistisch beeld over autisme neer te zetten
  2. De kwaliteit van diensten te verbeteren
  3. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
  4. Alle gemeenten in Overijssel nog autismevriendelijker te maken

Wat is autisme?

We horen van mensen met autisme nog te vaak dat ze zich onbegrepen en eenzaam voelen. Meedoen in de samenleving is voor hen niet vanzelfsprekend, door gebrek aan voldoende kennis, bewustzijn en begrip. Er bestaan nog altijd veel clichés die belemmerend kunnen werken, zoals: ‘mensen met autisme kunnen zich niet inleven in anderen’ en ‘mensen met autisme hebben geen emoties’.

Autisme is veel meer dan alleen een diagnose. Het heeft invloed op alle levensterreinen, in alle levensfasen en brengt een unieke wijze van denken en waarnemen met zich mee. De manier waarop informatie via de zintuigen binnenkomt en prikkels worden verwerkt, verloopt bij mensen met autisme anders. Vaak hebben zij te maken met sensorische overgevoeligheid, bijvoorbeeld voor geuren, geluiden en licht. Ook een verminderde gevoeligheid voor prikkels komt frequent voor. Bijvoorbeeld het niet opmerken van lichamelijke signalen, zoals dorst en pijn.

De wereld wordt door mensen met autisme op een andere, vaak gedetailleerde wijze waargenomen. Ook het geven van betekenis aan bijvoorbeeld woorden, gebeurtenissen en symbolen ziet er vaak anders uit. Dit kan leiden tot onverwacht gedrag, dat nogal eens bijzonder wordt gevonden. Op het moment dat je dit samen onderzoekt, blijkt het gedrag ‘niet meer, niet minder, maar anders’ te zijn. Het gezamenlijk ontdekken is essentieel om elkaar te begrijpen en te waarderen.

Kennis over autisme is nog altijd volop in ontwikkeling. Wetenschappers, professionals, mensen met autisme en hun naasten blijven zich inzetten om de kennis te vergroten en de ondersteuning te verbeteren. Daarnaast is de visie op autisme door de jaren heen veranderd en blijvend in ontwikkeling. Er is meer aandacht en waardering voor het unieke van ieder mens. 

Autisme is een verzamelterm voor gedragskenmerken. De criteria voor gedrag, op basis waarvan de diagnose autisme gesteld wordt, staan in het psychiatrisch handboek DSM-5. Autisme verschilt erg per persoon en kan voor iedereen een andere betekenis of invulling hebben. De hulpvraag van mensen met autisme is gevarieerd en betreft meerdere levensgebieden. 

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft een signaal-, ontmoeting- en informatiefunctie. Het AKO probeert de kennis over autisme te vergroten. Bij al haar activiteiten brengt zij zoveel mogelijk verschillende perspectieven en verklaringsmodellen voor het voetlicht. Dat doet zij door bij voorlichtingen, kennisbijeenkomsten en vragenuurtjes een diversiteit aan sprekers in te zetten. Met en zonder autisme.

* Lees prachtige interviews met mensen met autisme in Magazine ‘Mezelf’, Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.

* Momenteel (2023) wordt op social media en in kranten veel geschreven over (vormen van) applied behavioral analysis (ABA). Lees hier meer en laat je goed informeren.

Taal doet ertoe

Wij spreken in onze uitingen over ‘mensen met autisme’ en bijvoorbeeld niet over ‘autisten’. Het is altijd raadzaam om aan de persoon met autisme zelf te vragen waar de voorkeur naar uitgaat als je in gesprek bent met diegene. Wil hij/zij/die liever ‘autist’ worden genoemd? Respecteer dat dan.

telefoon icoon