header afbeelding

ABA (applied behavioral analysis) in de media

Op social media en in kranten wordt veel geschreven over (vormen van) applied behavioral analysis (ABA). Er zijn steeds meer (naasten van) mensen met autisme en professionals die hun terughoudendheid tot ABA tonen of zelfs roep om ABA te verbieden. Zij maken zich ernstig zorgen over de longterm effecten van alle vormen van ABA en het traumatiserende effect van ABA behandelingen op mensen met autisme:

 • Allereerst bekritiseert men de methode vanwege de overdreven herhaling en de achteruitgang die ze bij kinderen kan veroorzaken.
 • Men beschouwt deze methode ook als niet erg respectvol voor de eigen essentie van de persoon. Omdat het doel is gedrag te veranderen, kan het zijn dat men de werkelijke bron van het probleem niet aanpakt. 
 • Het lijkt de bedoeling deze kinderen zich op een neurotypische manier te laten gedragen, in plaats van hun neurodiversiteit te respecteren. 

Maarten van Ooijen (staatssecretaris) heeft op 13 juni 2023 in gesprek met Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) toegezegd onderzoek te gaan doen naar deze autismebehandeling (zie tweet). De VU is inmiddels in opdracht van VWS gestart met onderzoek naar de impact van ABA op het zelfbeeld van kinderen en jongeren met autisme. Resultaten worden in 2024 verwacht.

Ben je op dit moment op zoek naar de meest geschikte aanpak voor je kind: laat je goed informeren. Hieronder lees je diverse informatiebronnen, nieuwsitems, (kranten)artikelen en blogs over ABA. Het AKO houdt deze websitepagina actueel (sinds 26 mei 2023). 

Relevante blogs, nieuws, artikelen en websites

 • Jopie Louwe Kooijmans (met blognaam Neuroelfje) schreef deze veelgelezen blog.
 • In deze blog legt Nienke Posthuma waarom zij vindt dat ABA verboden moet worden (met bronvermeldingen).
 • Ook de NVA heeft een nieuwsbericht over deze ontwikkelingen uitgebracht en informatie over ABA verzameld als behandeling op hun website.
 • Bij Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Speciaal Onderwijs (LBVSO) zijn 600 zorgwekkende signalen binnengekomen over deze therapie. 
 • Maarten van Ooijen (staatssecretaris) heeft op 13 juni 2023 in gesprek met LBVSO toegezegd onderzoek te gaan doen naar deze autismebehandeling (zie tweet). De VU is in opdracht van VWS gestart met onderzoek naar de impact van ABA op het zelfbeeld van kinderen en jongeren met autisme. Resultaten worden in 2024 verwacht.
 • In zijn oratie gaat Sander Begeer kort in op ABA (vanaf 35 minuten). 
 • De krant Trouw schreef er 25 mei 2023 een artikel (achter betaalmuur) over en dit was vervolgens de reactie van de staatssecretaris (tweet). 
 • Ook de NOS schreef er een artikel (25 mei 2023) over.
 • Bekijk hier een aflevering van EenVandaag, waarin Céline Mollink een bijdrage levert.
 • In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld, lees hier meer en minister Wiersdma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert 19 juni 2023 met deze brief op een burgerbrief over het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met autisme. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9OCW) had hem hierom verzocht. 
 • Er is een motie ingediend door kamerlid Harm Beertema om ABA te verbieden tijdens het schadeonderzoek (lees hier de tweet van LBVSO, 4 juli 2023). Er is woensdag 5 juli 2023 over gestemd en de motie is niet aangenomen. Dit was de reactie van Maarten van Ooijen op de motie (foto tweet) en van LBVSO (tweet).
 • In de Volkskrant schreef Harriët Duurvoort op 30 mei 2023 een column 'in de benadering van autisme heeft de wetenschap gefaald' (printscreen van de column via twitter).
 • Tistje schreef een ervaringsblog over het belang van in contact blijven: "Als het ABA-debat mij een ding heeft doen onthouden is dat iedereen die betrokken is het nog altijd erg moeilijk blijkt te hebben om tijdig, met respect en vanuit gelijkwaardigheid zijn of haar stem te laten horen."
 • Doe mee aan kwalitatief onderzoek: Autistic adults with childhood experiences with ABA - please consider participating in my qualitative research study on long term impacts of ABA! Hier lees je meer informatie en kun je je aanmelden. Dit is haar twitteroproep.
 • Artikel in Trouw (28 juni 2023) met medewerking van Sander BegeerJasper Wagteveld en Jopie Louwe Kooijmans: artikel (achter betaalmuur), artikel (zonder betaalmuur).
Foto: twitteraccount LBVSO (13 juni 2023)

Foto: twitteraccount LBVSO (13 juni 2023)

Reactie Autisme Kennisnetwerk Overijssel

Binnen het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) is het #ABAKapErmee geluid goed hoorbaar. AKO volgt het nieuws dan ook nauwlettend en is in afwachting van het aangekondigde nadere onderzoek. Zij ziet het als haar taak om alle (nieuws)informatie hierover te (blijven) bundelen en breed te delen met haar achterban via deze websitepagina.

Daarnaast belicht AKO jaarlijks een aantal autisme gerelateerde thema's vanuit diverse (ervarings)perspectieven en maakt deze bespreekbaar tijdens bijeenkomsten. Hiermee vergroot zij (ervarings)kennis over autisme, zonder stelling te nemen. Mogelijk in de toekomst ook over ABA.

AKO is een netwerk met betalende leden en is geen belangenorganisatie. Er zijn (tot nu toe) geen criteria voor een lidmaatschap en het AKO heeft geen zeggenschap over de bedrijfsvoering en diensten (ABA gerelateerd) van de afzonderlijke leden.

Mocht je informatie missen of onjuistheden lezen kun je dit doorgeven via e-mail naar a.thissen@autismehulpverlening.nl.

telefoon icoon