header afbeelding

14 maart 2024: impressie AKO kennisbijeenkomst

publiek.jpg

Het thema van de kennisbijeenkomst was dit keer 'Autisme: jezelf kunnen en mogen zijn'. Het feit dat het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) een bijeenkomst organiseerde over dit thema, geeft al aan dat het geen vanzelfsprekendheid is. 

Tijdens deze bijeenkomsten werden uiteenlopende perspectieven ingebracht, waaronder de sociologie, ethiek, evolutionaire biologie,  behaviorisme (specifiek ABA) en enactivisme. Deze werden belicht vanuit ervaringskennis, praktijkkennis en onderzoekkennis.  

Met 86 deelnemers in de zaal, 64 online kijkers en 6 meekijkers bereikten we een groot publiek. Hieronder een korte impressie.

Inclusie: waarborgen van ieders eigenheid

ingrid.jpg

Ingrid Claassen (directie Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS) ging dieper in op dominante, vaak onbewuste wereld- en mensbeelden die iedere samenleving/cultuur heeft op het gebied van:

  • Politiek en beleid.
  • Maatschappij.
  • Opvoeding, onderwijs en zorg.

Ingrid bekeek inclusie vanuit kennisvelden die gerelateerd zijn aan sociologie, ethiek, evolutionaire biologie en cognitieve ethologie. Met onder andere de conclusie: ieders eigenheid waarborgen en eigenaar laten zijn over eigen ervaringen is niet makkelijk!

Ervaringen met ABA-behandelingen voor autisme in Nederland

sander-jasper-en-kim.jpg

Sander Begeer (professor aan Vrije Universiteit in Amsterdam en mede initiatiefnemer van het Nederlands Autisme Register), Kim Jonkman (promovendus en coördinator bij het NAR), Jasper Wagteveld (ervaringsdeskundig spreker en lid van het AKO team) borduurden voort op de gangbare normen in opvoeding, onderwijs en zorg, namelijk de behavioristische benaderingen. 

Zij gingen in op de oorsprong, definitie en terminologie van Applied Behavior Analysis (ABA) en de reuring die is ontstaan. Zij bespraken de opzet van het onderzoek en een aantal eerste bevindingen daaruit. De rapportage verschijnt naar verwachting in mei 2024. Deze onderzoeksopdracht voert de NAR uit in opdracht van VWS.

Een enactivistische werkwijze binnen de specialistische autismezorg

rosa-en-mayca.jpg

Rosa van Doormaal (praktijkgericht promotieonderzoek Radboud / HAN binnen het project ‘Enactive Mind Autisme) en Mayca ten Haaf (ervaringsdeskundige professional bij HAN University of Applied Sciences en Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie) gaven een presentatie over een enactivistische werkwijze binnen de specialistische autismezorg, waarin het erkennen (aan beide kanten) van verschillen in informatieverwerking van belang is.

Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme (HAN) voert momenteel het project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze’ uit. Rosa en Mayca lichtten het doel toe van hun onderzoeksproject toe en en de essentie van ‘enactivisme’. Dit stelt dat levende wezens voortdurend in interactie staan met de omgeving om zichzelf in hun (levens)behoeften te voorzien (zelfregulatie). Maar ook mentale processen (kennis, emoties, ervaringen etc.) worden als een product van interactie geïnterpreteerd, waarbij het lichaam en de zintuigen een belangrijke rol spelen.

Angela droeg het stokje over aan Heske Bezem

stokje-heske-angela.jpg

Dit was de laatste kennisbijeenkomst, geleid door Angela Thissen. Voorzitter van het kernteam Jürgen Jolink (Mediant) zette Angela aan het einde van de bijeenkomst in het zonnetje en bedankt haar voor haar inzet van de afgelopen 12,5 jaar. Vanaf nu is Heske Bezem coördinator van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. Samen zorgen Angela en Heske voor een warme overdracht. 

Uitzwaaien Angela Thissen

Ook André van Boekholt, Els de Vries en Gijs Horvers zetten Angela in het zonnetje. Er werd een ode uitgereikt en Angela werd uitgezwaaid door een dertigtal collega's waarmee Angela veel heeft samengewerkt.  

els-gijs-angela.jpg

jurgen-en-angela.jpg

jasper-en-angela.jpg

andre-en-angela.jpg
LEES HIER DE ODE AAN ANGELA THISSEN

Evaluatie bijeenkomst

Deelnemers (n=7) gaven de bijeenkomst een 8:

  • Divers aanbod met enig vernieuwend perspectief 
  • goede onderwerpen
  • alles klopte
  • informatie was divers
  • De ervaringskennis in combi met het wetenschappelijke stuk 
  • De verwachting lag hoog n.a.v. andere bijeenkomsten, prima aan voldaan
  • Super fijn dat ik het online kon volgen
telefoon icoon