header afbeelding

Ambulante muziektherapie

Bezoekadres

Website

Ambulante muziektherapie en activerende en ondersteunende begeleiding voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling (evt. aan huis). Ook voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Ervaring met muziek is niet noodzakelijk. De therapie richt zich op het bevorderen van contact, het reguleren van emoties, het verbeteren van de impulscontrole, ontspanning en spelplezier.
Algemene informatie over muziektherapie: zie www.vaktherapie.nl

Kosten:
De therapie wordt vergoed op basis van ondersteunende en activerende begeleiding uit een persoonsgebonden budget of particulier. Een voorbeeld van een kortdurend traject:
10 behandelingen, inclusief intake-gesprek, voortgangsgesprek, eindverslag en evaluatie:
€ 855,-. Reiskosten worden apart berekend.

telefoon icoon