header afbeelding

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) kijkt terug op een inspirerend 2022

JAARverslag.jpg

Dat lees je terug in dit AKO jaarverslag 2022. Het jaarverslag bevat een inhoudelijke terugblik en een financieel overzicht over 2022, akkoord bevonden door de controller. Hieronder lees je een samenvatting.

Het jaar 2022 samengevat:

 • Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft 3 nieuwe AKO leden welkom geheten: Zorgplus GGZ, Prisma Loopbaanadvies en AssortiMens
 • Het AKO heeft 3 kennisbijeenkomsten georganiseerd:
  • Autisme & Gehechtheid: 24 mei vanuit Helmertheater Enschede, livestream
  • Autisme & Verslaving: 29 juni vanuit studio OOTBTV, livestream
  • Autisme & aan het Werk: 13 september vanuit Steerne Deventer
   • 368 mensen in totaal bereikt (70% AKO professionals)
   • 83 certificaten uitgereikt
   • 2 kennisbijeenkomsten waren SKJ/NVO/NIP/FGzPt geaccrediteerd
   • 157 views via terugkijk-links
   • 8 ervaringsverhalen stonden centraal
 • Het AKO organiseerde 2 ledenbijeenkomsten met in totaal 45 deelnemers, één daarvan was online en één vond plaats in Deventer.
 • Het AKO heeft 2 voorlichtingen, waaronder een filmavond in Hengelo, en 3 AutismeBelevingsCircuit trainingen op aanvraag verzorgd, met in totaal 150 deelnemers. Deze waren aangevraagd door Stichting VCO Consent, SOTOG en Stichting Ieder kind telt.
 • Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2022 bijgedragen aan verdere professionalisering van het landelijk netwerk van coördinatoren:
 • Het AKO heeft in 2021 afscheid genomen van een aantal fijne kernteamleden: Gitta Griffioen (Jarabee, ode) en Ria Brands (MEE, ode) en Mariëtte Essink (NVA).
 • De coördinator verstuurde in 2022 een record aantal netwerkmails aan contactpersonen en betrokkenen: 98 maar liefst!
 • Ook het aantal volgers op social media steeg met 12% t.o.v. 2021.
 • AKO contactpersonen van (L)VB organisaties hebben elkaar ieder kwartaal online ontmoet en ervaringen uitgewisseld.
 • In 2022 is een denktank, bestaande uit 4 kernteamleden, 2 keer online bijeen geweest om de contouren van een AKO toekomstplan te schetsen.
 • Op 22 november 2022 waren Antje Orgassa, Clara Mak en Rosa van Doormaal te gast bij een AKO kernteam vergadering. Zij praatten ons bij over het gestarte RAAK project ‘Enactive Mind Autisme’ (EMA), waar het Autisme Kennisnetwerk Overijssel ook een rol in gaat spelen.
 • In totaal zijn 22 verschillende ervaringsverhalen geprogrammeerd tijdens 5 online vragenuurtjes, 5 voorlichtingen, 3 (blended) kennisbijeenkomsten en 2 ledenbijeenkomsten. Deze zijn uitgevoerd door 9 verschillende mensen, waarvan 3 mensen voor het eerst hun verhaal deelden. Voor de financiering hiervan is een budget van €8.312,- ingezet.
 • We danken in 2022 Lindy Antheunisse in het bijzonder. Zij nam tijdelijk ondersteunende taken voor het Autisme Kennisnetwerk Overijssel over en ook bedankt André van Boekholt (Dimence) voor het (snel en adequaat) faciliteren hiervan!
Benieuwd naar wat 2023 het AKO gaat brengen? Lees het jaarplan 2023

Samenwerken loont: 1 +1 = 3

Alle-logos-septeber-2023.jpg

Door de (financiële) bijdrage van alle AKO leden tezamen bereiken we veel mensen in en buiten Overijssel. Dat is helaas nog nodig: de cijfers uit het Nederlands Autisme Register (NAR) zijn (nog) niet heel positief over Overijssel (zie hier). Door samen te investeren in netwerkcoördinatie en een goed georganiseerd en transparant samenwerkingsproces (zie blog met meer informatie) kunnen we werken aan onze heldere missie in Overijssel. 

Ben je nog geen lid en wil je onderdeel zijn van dit steeds groter wordend netwerk? 

Lees hier hoe je lid kan worden
telefoon icoon