header afbeelding

Meten is weten

Elk regionaal autismenetwerk koppelt de opbrengsten van hun activiteiten jaarlijks terug aan haar achterban via een jaarverslag. Sinds 2019 is het format voor het jaarverslag geüniformeerd en bundelt de landelijke coördinerende groep alle regionale opbrengsten in een landelijke factsheet. We zijn trots op de zojuist opgeleverde factsheet 2021:

Liggend plaatje met als hoofdtekst opbrengsten in paarse achtergrond

De autismenetwerken groeien en bloeien!

Het aantal netwerkpartners en activiteiten in de regio’s stijgt met de jaren:

  • In 2019 waren er in totaal 465 organisaties aangesloten bij de regionale netwerken, inmiddels zijn er in 2021 in totaal 513 partners aangesloten en zijn er 17 convenanten (t.o.v. 15 convenanten in 2019).
  • In 2021 zijn er 150 netwerkbijeenkomsten georganiseerd (t.o.v. 91 in 2019), aangevuld met maar liefst 117 proeftuinen en werkgroepen. In 2021 zijn er in totaal 6573 mensen bereikt (t.o.v. 4405 mensen in 2020) met deze activiteiten.
  • In 2021 werden 206 mensen met autisme ingezet bij een activiteit van één van de autismenetwerken, in 2020 was dit aantal nog 79.
  • Ook steeg het aantal geregistreerde vragen die bij de (coördinatoren van) de regionale netwerken binnen kwamen: van 536 in 2019, 834 in 2020 naar maar liefst 1623 geregistreerde vragen in 2021.

Bekijk ook de factsheet 2019 en de factsheet 2020

Bekijk de factsheet en klik erop!

AN-183-22-Factsheet-opbrengsten-2021-regionale-autismenetwerken_v3-1.png

Quotes uit regionale netwerken

Daarnaast verzamelen we sinds een aantal jaren ook quotes uit regionale netwerken, die de impact laten zien voor individuen:

  • Limburg Zuid: “Regelmatig komen er vragen binnen over lotgenotenactiviteiten. Dan blijkt dat niet duidelijk is wat er is en wat de verschillen zijn. Daarom heeft het Autismenetwerk Zuid-Limburg (ANZL) op haar website een kalender geplaatst waarin zoveel mogelijk activiteiten worden verzameld. Daarnaast is gestart met een overleg van initiatieven van voor en door mensen met autisme en hun naasten. Kennis maken met elkaar en zoeken naar verbinding en samenwerking. Dit krijgt in 2022 een vervolg.”
  • Noord Brabant Zuidoost: “Tijdens de Autismeweek reikt de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) jaarlijks prijzen uit aan personen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor mensen met autisme. Coordinator Ilonka zet zich al jarenlang in voor mensen met autisme. De mensen die met haar samenwerken waarderen haar enorm en droegen Ilonka voor. Ilonka ontving een bijzondere vermelding!”
  • Zuid Holland Noord en Midden: “De coördinator van het netwerk heeft samen met de ambtenaar van de gemeente Leiden die belast is met parkeerzaken, gekeken naar de parkeerapp die bij autisten voor problemen zorgde. De kijkrichting van de autistische coördinator bleek totaal anders dan die van de ambtenaar. De app is in 2021 aangepast en de ambtenaar wil dat de app ook landelijk ‘autismevriendelijk’ wordt.”
Ga naar de online factsheet
telefoon icoon