header afbeelding

Blog van Denise Seelen van Raedelijn (31-01-23)

"In mijn opinie kan een netwerk niet zonder een vorm van coördinatie. Theoretisch gezien zou een netwerk zelfsturend kunnen zijn maar in de praktijk heb ik dit in het zorgveld nog nooit succesvol zien werken. Het netwerk blijft dan vaak beperkt tot een paar ontmoetingen en wordt niet doorgezet in gezamenlijke acties."

Denise-Seelen.jpg

Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan een aantal randvoorwaarden bij de samenwerking tussen organisaties in netwerken. Strategisch adviseur Denise Seelen van Raedelijn schreef er een blog over:

  • Het is belangrijk dat er een heldere ambitie is waar de netwerkpartners zich aan committeren.
  • Ook is een goed georganiseerd en transparant samenwerkingsproces belangrijk. Dit kent een meer administratief en organisatorisch deel waarbij je als netwerkcoördinator inzicht geeft in de voortgang van programma’s en projecten en de bereikte resultaten.
  • Verder is de netwerkcoördinator ook achter de schermen actief met het samenwerkingsproces bezig. Een continu aandachtspunt is de balans tussen als coördinator leiderschap nemen in een netwerk en het eigenaarschap houden bij de beslissers.
  • De grootste meerwaarde van de netwerkcoördinator zit wat mij betreft in de zorg dat het netwerk zodanig functioneert dat het maatschappelijke waarde creëert.
  • Ik merk ook dat een onafhankelijke positie in een netwerk van meerwaarde is voor de rol van netwerkcoördinator.
  • Het werk van de netwerkcoördinator is nooit af. De ervaring leert dat het actief, inspirerend en vertrouwensvol houden van een netwerk niet vanzelf gaat. Daar moet blijvend energie in gestoken worden.
Lees hier de volledige blog
telefoon icoon