header afbeelding

Van denkwijze naar werkwijze

De (hoogspecialistische) autismezorg is toe aan vernieuwing om écht zorg te bieden die past bij de meest kwetsbare mensen met autisme. Nog te vaak is er sprake van te weinig aansluiting in de specialistische zorg bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme en diens naasten

Onderzoekers van het HAN lectoraat Volwaardig Leven met Autisme werken de aankomende vier jaren nauw samen met de drie TOPGGz-organisaties Karakter, Dimence en dr. Leo Kannerhuis (LKH), zeven partners uit de netwerkzorg en vier belangenorganisaties en andere stakeholders waaronder het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Kortom, een breed gedragen project dat met financiële ondersteuning van het Regieorgaan SIA uitgevoerd kan worden.

Op 6 oktober 2022 vond een aftrapbijeenkomst plaats en op 22 november 2022 waren Antje Orgassa, Clara Mak en Rosa van Doormaal te gast bij een AKO kernteam vergadering. Zij praatten ons bij. Dank voor jullie komst!

Lees hier meer over het project

Citaat uit weblog van Clara Mak & Antje Orgassa

Laten we wensen dat er in de samenleving zo veel kennis en begrip is over autisme dat de specialistische autismezorg niet meer nodig is. Naasten, werkgevers, professionals en anderen hebben ruime kennis over autisme waardoor natuurlijkerwijs wordt aangesloten bij de behoeften en leefwereld van mensen met autisme. De autistische manier van zijn wordt als evenwaardig beschouwd, de neurotypische norm van zijn heerst niet meer: mensen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Van beide kanten is men bereid stappen te zetten om communicatie en interactie te verbeteren. Autisten hebben geen last meer van zelfstigma, d.w.z ze denken niet dat als er iets mis gaat in communicatie of sociale interactie, het per definitie aan hen ligt. Hun talenten worden eveneens meer benut en dat geldt niet alleen voor het ICT domein.

Dit citaat is een samenvatting van droombeelden die geschetst werden tijdens de Startbijeenkomst van het ‘enactive mind autisme’ project op 6 oktober jl., een event wat zeer enthousiast is ontvangen. Alle partners kwamen daar na een lange voorbereidingstijd bijeen.

Lee hier de volledige blog

SFEERFILMPJE startbijeenkomst (6 oktober 2023)

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/ZHmU55BZQrI

telefoon icoon