header afbeelding

Blog van Dienke Boertien en Floortje Scheepers op Zorg&Sociaalweb (15-09-22)

Vanuit de principes van familie- en systeemtherapie en de ambitie om psychotherapie beschikbaar te maken binnen de langdurige zorg en de verblijfspsychiatrie is Open Dialogue in de jaren tachtig in Finland ontstaan (Seikkula e.a. 2006). 

Aan OD is inmiddels ook ervaringsdeskundigheid toegevoegd: POD: Peer-support Open Dialogue. (Razzaque & Stockmann 2016). POD is met de structurele toevoeging van ervaringsdeskundigheid een doorontwikkeling die aansluit bij het inzicht dat ruimte voor ervaringskennis onmisbaar is voor herstelondersteuning. 

De ‘P’ is tweeledig: enerzijds de peer die de ontwrichtende ervaringen kent en wat het is om gestigmatiseerd en uitgesloten te worden. Anderzijds is de peer diegene binnen het netwerk die op een bepaald punt vergelijkbare ervaringen blijkt te hebben. Dat kan ook de hulpverlener zijn die bijvoorbeeld weet hoe het is om tweede generatie immigrant te zijn. Zo staat de ‘P’ in brede zin voor herkenning en erkenning van alle ervaringen die naar voren komen.

POD in Nederland

POD is in Nederland geïntroduceerd in 2017 vanuit de Werkplaats Herstelondersteuning, waarin een aantal zorgorganisaties samen werkten om herstelondersteuning steviger te verankeren in hun eigen praktijk.

Vanuit vijf organisaties is gestart om elk jaar een aantal mensen op te leiden – eerst in Engeland, vanaf 2020 in Nederland – en zijn de eerste stappen naar de praktijk gezet. Deze eerste ervaringen van de direct betrokken cliënten, naasten en hulpverleners, zijn positief. Tegelijkertijd verloopt de verbreding van de implementatie echter langzaam.

Lees het gehele blog van Dienke Boertien en Floortje Scheepers op Zorg&Sociaalweb

Blog Floortje Scheepers EWmagazine (22-09-22)

In het EWmagazine verscheen 26 september 2022 ook een blog van Floortje Scheepers.

Blog Floortje Scheepers ‘Psychische problemen los je niet, pats-boem, heroïsch op’ (26-09-22)
telefoon icoon