header afbeelding

AKO JAARVERSLAG 2023 GEPUBLICEERD

Met gepaste trots heeft het AKO kernteam het jaarverslag 2023, inclusief financieel overzicht, vastgesteld. Wat een jaar! Een samenvatting:

  • Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) bereikte met al haar activiteiten een recordaantal mensen: 1276 maar liefst. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022. Vooral de AKO kennisbijeenkomsten over trauma(verwerking) en hoogsensitiviteit werden goed bezocht.
  • Ze waren geaccrediteerd vanuit het SKJ, NIP/NVO, FGzPt, Register Verpleegkundig Specialisten, Registerplein en Register Vaktherapie: in totaal zijn 199 accreditaties verwerkt.
  • Ze werden veelvuldig teruggekeken via een terugkijk-link: maar liefst 1040 views. Met grote dank aan Pepijn Gansevles voor het opleveren van de terugkijk-links.
  • Het AKO verwelkomde 4 nieuwe leden in 2023.
  • Vanuit gelijkwaardige samenwerking heeft het Autisme Kennisnetwerk Overijssel 15 verschillende ervaringsverhalen geprogrammeerd in 2023, uitgevoerd door 9 verschillende mensen. Voor de financiering hiervan is een budget van €6.390,- ingezet.
  • Er is een factsheet ontworpen en ingezet tijdens verkennende gesprekken met de drie grootste Overijsselse gemeenten. Dit leidde begin 2024 tot een AKO lidmaatschap van de gemeente Deventer!
  • Samen met SOTOG organiseerde het AKO eind 2023 een avondbijeenkomst over autisme en trauma(verwerking): de animo was overweldigend en een herhaling vond plaats op 23 januari 2024.
  • Het AKO heeft in 2023 2 voorlichtingen op aanvraag verzorgd bij Van Boeijen in Meppel en het Panta Rhei College, met in totaal 47 deelnemers.
  • Het aantal volgers op social media steeg van 2875 (eind 2022) naar 3330 volgers (eind 2023). Een stijging van 16%.
  • Het jaar 2023 continueerde het AKO al haar activiteiten, zonder extra subsidie te ontvangen. We sluiten het jaar 2023 af met een negatief resultaat van €15.288, waarmee de AKO reservepositie is verlaagd. In de begroting voor 2023 was rekening gehouden met een verwacht financieel negatief resultaat van €18.000, maar het Autisme Kennisnetwerk Overijssel wist in 2023 meer inkomsten te genereren met tickets en voorlichtingen dan begroot. 
Jaarverslag-2023-gepubliceerd.jpg
LEES HET AKO JAARVERSLAG 2023
telefoon icoon