header afbeelding

Wijkracht

Bezoekadres

Twente

www.wijkracht.nl

Wijkracht is een dynamische sociaal werk organisatie in Twente. Wijkracht wil de zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie van mensen met sociale zorgen vergroten. Zij streven naar een samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen, meetellen en omzien naar elkaar. Daarvoor bieden zij individuele en collectieve ondersteuning aan inwoners van wijken en dorpen uit de gemeenten Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal.

telefoon icoon