header afbeelding

2024 BELOOFT WEER EEN MOOI EN INSPIREREND JAAR TE WORDEN:

  • Er zijn kwalitatief goede AKO bijeenkomsten gepland in 2024: de aanmeldingen voor zowel de avondbijeenkomst ‘autisme en trauma(verwerking)’ op 23 januari als de blended AKO kennisbijeenkomst ‘autisme: jezelf kunnen en mogen zijn’ op 14 maart gaan op dit moment al ruim de 100 voorbij.
  • Ook in 2024 gaat het AKO door met online vragenuurtjes: meld je aan voor het online vragenuurtje met Nynke Zuurmond over ‘(camoufleren van) autisme bij vrouwen’ op dinsdag 19 januari.
  • We gaan het huidige AKO convenant herijken: het kernteam bekijkt of het huidige convenant aangepast moet worden om daarna met elkaar commitment hieraan te geven voor een nieuwe periode van 4 jaar.
  • We maken er werk van om gemeenten aan het AKO te binden: in 2023 zijn de eerste contacten al gelegd in Enschede, Deventer en Zwolle.
  • Onder AKO betrokkenen evalueren we de uitgebreide accreditatie die het AKO momenteel hanteert (SKJ, NIP/NVO, FGzPt, Vaktherapie, Verpleegkundigen, Registerplein).

Kortom: we sluiten binnenkort een prachtig 2023 (lees binnenkort het AKO jaarverslag 2023) af en gaan vol vertrouwen 2024 tegemoet!

JAARPLAN-2024.jpg


LEES HIER HET AKO JAARPLAN 2024
telefoon icoon