header afbeelding

RIBW locatie Kleimos

Locatie Kleimos bevindt zich in de wijk Stadshagen. De Kleimos is een beschermde woonvorm voor cliënten met een diagnose in het Autistisch Spectrum. Team Kleimos biedt begeleiding aan 16 cliënten in de woonvorm en ambulante begeleiding in de wijk. Er wonen 12 cliënten in eengezinswoningen die met elkaar verbonden zijn. Daarnaast heeft de Kleimos twee woningen op afstand.

Het team biedt een voorspelbaar en veilig leefklimaat. De cliënt weet waar hij aan toe is en waar hij naar toe werkt. Het zorgtraject is overzichtelijk en gestructureerd. De begeleiding is methodisch en specifiek gericht op ASS-problematiek. De aanwezige begeleiding heeft kennis van autisme en draagt zorg voor begeleiding op alle levensgebieden.

De begeleiding is gericht op ontwikkeling, normalisatie en participatie.
Er wordt nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt.

Het doel van de begeleiding is dat de cliënt uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan wonen.
Op de Kleimos leer je de hiervoor benodigde vaardigheden. Daarbij kun je denken aan praktische vaardigheden zoals kameronderhoud, uitvoeren van huishoudelijke taken, koken, zelfzorg en sociale vaardigheden. Daarnaast ondersteunt de begeleiding cliënten in hun dagelijkse routine.
Overdag werken cliënten, volgen ze een opleiding of hebben ze dagbesteding buiten de woonvorm.

Om in aanmerking te komen voor het wonen binnen de Kleimos, heb je een diagnose ASS en een beschikking van Centrumgemeente Zwolle nodig. Zie voor meer informatie omtrent de beschikking de site van Centrale Toegang Zwolle.

Team Kleimos houdt maandelijks informatiebijeenkomsten waarin belangstellenden worden geïnformeerd over de begeleiding binnen de Kleimos. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Renate de Jager (r.dejager@ribwgo.nl). U krijgt vervolgens van haar de uitnodiging per email toegezonden.

Team Kleimos
kleimosnw@ribwgo.nl
06-83160647

telefoon icoon