header afbeelding

RIBW locatie Kleimos

Locatie Kleimos bevindt zich in Zwolle, in de wijk Stadshagen. De Kleimos is een beschermde woonvorm, gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een diagnose in het Autistisch Spectrum.
Team Kleimos biedt begeleiding aan 16 cliënten. Er wonen 12 cliënten in de beschermde woonvorm. Dit zijn 4 geschakelde eengezinswoningen. Cliënten hebben een eigen zit- slaapkamer, de overige ruimtes worden gedeeld.
Daarnaast heeft de Kleimos in de wijk 2 woningen op afstand. Dit zijn begeleid wonen plekken. In beide woningen wonen 2 cliënten.

Het team biedt een voorspelbaar en veilig leefklimaat. De cliënt weet waar hij aan toe is en waar hij naar toe werkt. Het zorgtraject is overzichtelijk en gestructureerd. De begeleiding is methodisch en specifiek gericht op ASS-problematiek. De aanwezige begeleiding heeft kennis van autisme en draagt zorg voor begeleiding op alle levensgebieden. Er wordt nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt.

De begeleiding is ontwikkelingsgericht met als doel om zo zelfstandig als mogelijk te gaan wonen en werken en zo gebruikelijk als mogelijk mee te doen in de samenleving.
Op de Kleimos leer je de hiervoor benodigde vaardigheden, zowel sociale vaardigheden als praktische vaardigheden. Bij praktische vaardigheden kun je denken aan kameronderhoud, uitvoeren van huishoudelijke taken, koken en zelfzorg. Daarnaast ondersteunt de begeleiding cliënten in hun dagelijkse routine.
Cliënten hebben werk, volgen een opleiding of hebben dagbesteding buiten de woonvorm.

Team Kleimos houdt informatiebijeenkomsten waarin belangstellenden worden geïnformeerd over de begeleiding binnen de Kleimos. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar teamkleimos@ribwoverijssel.nl
Zie voor meer informatie: www.ribwoverijssel.nl

telefoon icoon