header afbeelding

WELKOM Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almelo in ons autismenetwerk!

Het samenwerkingsverband (SWV) voor voortgezet onderwijs (VO) ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 14.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), waarvan 6 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Zie hier het overzicht met aangesloten scholen. Naast 6 VSO scholen van Attendiz en SOTOG maken hier ook reguliere scholen van uit. Alle scholen hebben leerlingen met autisme. De AKO activiteiten kunnen bijdragen aan het kennisniveau van al deze schoolteams.

Het SWV 2301 VO heeft een Dienst Ondersteuning en Expertise (O en E), wat onderdeel is van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (bovenschoolse voorziening). Hier werken veelal orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk en psychologen die nauw samenwerken met de directeuren en zorgcoördinatoren van alle scholen.

Carien Kielstra (bestuur) en Veronique Schonewille (psycholoog) ondertekenden het AKO convenant. WELKOM dames en jullie collega's op alle scholen! Ook welkom aan alle (ouders van) leerlingen op scholen in Almelo. Jullie hebben gratis en onbeperkt toegang tot alle AKO activiteiten

Samen zorgen we in Overijssel voor meer kennis over en begrip voor autisme.

logo_swv23-01_passend_onderwijs_vo_520px.jpg

Welk samenwerkingsverband volgt?

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel wil haar impact vergroten in het onderwijs en bij gemeenten (sociale wijkteams). Hoe meer AKO leden, hoe meer (ervarings)kennis over autisme beschikbaar komt en doorgegeven kan worden. 

Welke gemeente of samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Overijssel volgt en wordt ook lid van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel? 

telefoon icoon