header afbeelding

Gezocht: AKO kernteam medewerker met ervaringskennis

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) zorgt voor verbinding, ontmoeting en vergroot de kennis over autisme vanuit gelijkwaardige samenwerking. Tijdens haar geaccrediteerde kennisbijeenkomsten staan -naast wetenschappelijke en praktijkkennis- altijd ervaringsverhalen centraal. Onze activiteiten trekken grote aantallen (online) bezoekers -niet alleen uit Overijssel- mede vanwege de inclusieve en laagdrempelige manier van organiseren.

Het AKO kernteam neemt besluiten ten aanzien van het convenant, jaarplan en jaarverslag. Het huidige kernteam bestaat uit medewerkers Nynke Zuurmond, Pepijn Gansevles, Jasper Wagteveld en AKO partnerleden. Wegens het aankomende vertrek van Nynke Zuurmond is een vacature ontstaan in het kernteam.

Wil jij je ervaringskennis inzetten voor het Autisme Kennisnetwerk Overijssel? Door mee te doen in het AKO kernteam (2 keer per jaar vergaderen), aan ledenbijeenkomsten (2 keer per jaar) en incidenteel als spreker tijdens een vragenuurtje of kennisbijeenkomst? 

Wat verwachten we?

 • Je kan vertellen over je eigen situatie nu en in het verleden.
 • Je kan vertellen wat er minder goed is gegaan in je verleden maar ook zeker wat er wel goed ging.
 • Je bent in staat om je eigen ervaringen te gebruiken om de kwaliteit van de autismehulpverlening op een hoger peil te krijgen.
 • Je gaat tijdens een bijeenkomst gelijkwaardig in gesprek met professionals om ervaringen uit te wisselen vanuit verschillende perspectieven, los van je eigen behoeften.
 • Je bent in staat mee te denken over de missie en activiteiten van het autismenetwerk vanuit het ervaringsdeskundig perspectief:
  • 2 kernteamvergaderingen per jaar (1 online en 1 fysiek).
  • 2 ledenbijeenkomsten per jaar (1 online en 1 fysiek).
 • Je gaat -incidenteel- samen met de coördinator op werkbezoek bij convenantpartijen en gemeenten.

Wat levert het je op?

 • Je wordt gecoacht door de coördinator van het netwerk.
 • Je komt in contact met verschillende professionals en andere mensen met autisme.
 • Je krijgt een kijkje in de “keuken” van de zorg.
 • Je wordt vermeld op onze website als medewerker.
 • Het is een mooie werkervaring op je CV.
 • Voor je inzet kun je een factuur indienen van €75,- per uur incl. BTW of we stellen een vrijwilligersovereenkomst op. Er wordt niet uitbetaald in VVV-bonnen.
 • Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel hecht veel waarde aan diversiteit. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een vrouw of non-binair persoon.
 • Het is een pré als je in Overijssel woont.

Procedure

Tot en met 1 april 2024 kun je reageren en een mail met motivatie sturen naar: info@autismeoverijssel.nl. Wil je meer informatie kun je bellen met 0570 604077 (Els de Vries).

Op 2 april ontvang je een reactie per mail en word je mogelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek (kan online of fysiek). Deze gesprekken vinden (bij voorkeur) plaats op 9 april in de ochtend. 

Bekijk hier het AKO team
telefoon icoon