header afbeelding

Accent op Talent

Het aanbod van Accent Op Talent is heel divers; van coaching tot opvoedondersteuning en trainingen op het gebied van gedragsverbetering, faalangst en 'leren leren', tot begeleiding en/of behandeling op maat voor kinderen, ouders en/of professionals.

Samen staan we sterk, daarom werkt Accent Op Talent samen met het netwerk van het kind, andere professionals, zoals speltherapeuten, scholen, jeugdconsulenten, pedagogen en PMT-ers.

Accent op Talent is jeugdzorg- & WMO aanbieder en voor de volgende gemeenten van Samen14:
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen, Borne.

Telefoonnummer
06-101 71 441

telefoon icoon