header afbeelding

Workhome Dimence

Bezoekadres
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer

0570 639 652
[javascript protected email address] cos.dimence.nl

Klinische woon- en werkvoorziening voor langdurig zorgafhankelijke cliënten met een zeer ernstige autisme spectrum stoornissen. Wonen en werken binnen één milieu, 24-uurs psychiatrisch verpleegkundige begeleiding. De behandeling van de cliënten is gericht op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waarbij tevens onderzocht wordt of cliënten buiten de kliniek kunnen wonen in een omgeving welke zo goed mogelijk aansluit bij hun situatie. De psychiatrische behandeling is enerzijds medicamenteus, anderzijds gericht op preventie en vermindering van de psychiatrische problematiek om de dagelijkse woon- en werksituatie en de vrije tijd te structureren. Het is mogelijk om te werken of deel te nemen aan dagactiviteiten op het terrein. Verder is de behandeling gericht op het behouden en, indien mogelijk, het aanleren van vaardigheden.
Het Workhome is een open setting maar kan een besloten karakter hebben indien dat noodzakelijk is. De behandeling is van dien aard dat 24-uurs zorg vereist is, hetgeen inhoud dat er altijd verpleegkundig personeel op de afdeling aanwezig is en cliënten direct een beroep op hen kunnen doen. Er zijn 20 klinische plaatsen.

telefoon icoon