header afbeelding

VSO 't Korhoen

Bezoekadres
Korhoenstraat 2
7557 PC Hengelo

(0) 74 250 05 97
[javascript protected email address] www.korhoen.nl

‘t Korhoen verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar, waarvan vaststaat dat zij door hun beperkingen speciaal onderwijs en zorg nodig hebben en niet (langer) kunnen worden geholpen in het reguliere onderwijs.

Ambitie van deze school is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden, op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Dit houdt in dat het onderwijs zich richt op 4 belangrijke pijlers: Wonen, Werken, Vrije tijd en Welvaart. Van deze pijlers vormen wonen en werken de kern van het onderwijs.

  • 't Korhoen wil voor iedere individuele leerling en zijn ouders ervaren meerwaarde leveren in de ontwikkeling naar een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven op het gebied van wonen, werken, welzijn en welvaart.
  • 't Korhoen wil van doorslaggevende betekenis zijn voor leerlingen bij het leren omgaan met de eisen die de samenleving aan hen stelt.
  • 't Korhoen wil een veilig leer- en leefklimaat bieden waarbinnen vanuit de erkenning van ieders autonomie en potentie, vorm gegeven wordt aan de ontplooiing van de unieke talenten van leerlingen.
telefoon icoon