header afbeelding

VSO Klein Borculo

Bezoekadres
Schoollaan 3
7271 NS Borculo

www.vsokleinborculo.nl

Op VSO Klein Borculo geeft men onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een gedrags- of psychiatrische problematiek. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft leerlingen met een normale intelligentie met leer- en gedragsproblemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt.. Hierdoor zijn zij niet in staat het beste uit zichzelf te halen. Op VSO Klein Borculo lukt dit vaak juist wel.

Speciaal onderwijs

Een prettige schooltijd is ontzettend belangrijk. Naast plezier krijgen in leren en vrienden maken, ontdekken leerlingen bij VSO Klein Borculo wie ze zijn en wat ze kunnen. De jongeren op deze school hebben hun eigen capaciteiten en problemen en daardoor speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Het onderwijs van VSO Klein Borculo sluit aan bij de mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de kinderen

telefoon icoon