header afbeelding

Vitree

Bezoekadres
Hilbert van Dijkstraat 13
8264 PC Kampen

038-3372337
info@vitree.nl www.vitree.nl

Vitree is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap o.a. in combinatie met een autisme spectrum stoornis. Vitree biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning aan jongeren en hun ouders.
- consultatieve diagnostiek;
- crisisopvang;
- dagbehandeling en behandeling met verblijf, (ook zeer intensieve besloten behandeling van jeugdigen met ernstige gedragsproblemen);
- gezinshuizen;
- trainingscentra;
- weekend- en vakantieopname;
- buitenschoolse begeleiding;
- behandeling in de thuissituatie;
- begeleid zelfstandig wonen.

telefoon icoon