header afbeelding

Stichting Het Maatman

Stichting Het Maatman is een organisatie voor Speciaal Onderwijs (cluster 2). Stichting Het Maatman beheert twee scholen en een Ambulante Dienst voor leerlingen met communicatieve beperkingen, zoals leerlingen die doof of slechthorend zijn of leerlingen met ernstige communicatieve beperkingen (ESM), soms in combinatie met een andere handicap. De stichting verzorgt ook onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een probleem op het gebied van autisme (ASS). Het betreft leerlingen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar die baat hebben bij ondersteuning in een gespecialiseerde leeromgeving. De scholen die onder de stichting vallen zijn de Prof. Huizingschool en het Maatman VSO, beide gevestigd in Enschede.

telefoon icoon