header afbeelding

Steunpunt Autisme REC Noord-Nederland

Bezoekadres
Emmastraat 10
8011 AG Zwolle

038-4268590
assrecnn@effathaguyot.nl www.rec2noordnederland.nl

Ondersteuning aan reguliere basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, ROC’s en REC-scholen t.b.v. leerlingen met een autisme spectrum stoornis:

  • Voorlichting en consultatie
  • Basiscursus ASS
  • Oudercursus
  • Autiklas
  • Leerkracht- en leerlingbegeleiding
telefoon icoon