header afbeelding

Steunpunt Autisme REC De 4 Provinciën

Ondersteuning aan reguliere basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs, ROC's en REC-scholen. Voorlichting voor directies, leerkrachten, docenten en intern begeleiders, zorgcoördinatoren over autisme spectrum stoornissen of over het onderwijs en het leerproces bij leerlingen met (vermoeden van) ASS.

  • voorlichting, workshops en scholing (o.a. de basiscursus 'autisme in de klas')
  • begeleiding en consultatie van schoolteams en leerkrachten
  • advisering literatuur, lesmaterialen, DVD's e.d.
telefoon icoon