header afbeelding

REC Oostmarke, expertisecentrum voor cluster 3 onderwijs

Bezoekadres
Welbergweg 20
7556 PE Hengelo

0880- 103 680
[javascript protected email address] www.recoostmarke.nl

REC Oostmarke is het regionaal expertisecentrum voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en kinderen die langdurig ziek zijn (cluster 3). Kinderen met een autisme spectrum stoornis kunnen, afhankelijk van de beperking, in aanmerking komen voor dit cluster 3 onderwijs.
Taken van het REC:

  • Verzorgen van onderwijs
  • Indicatiestelling voor speciaal onderwijs
  • Ambulante begeleiding
  • Ondersteunen van ouders bij het zoeken naar een geschikte school en bij de aanmelding
  • Advies, consultatie en deskundigheidsbevordering
  • Steunpunt autisme

Cluster 3 scholen die vallen onder REC Oostmarke, zijn te vinden op de website www.oostmarke.nl

telefoon icoon