header afbeelding

Praktijk Forza

Bezoekadres
Albistraat 11
7559 KJ Hengelo

06-21718064
www.praktijkforza.info

Praktijk Forza biedt begeleiding in de opvoeding in alledaagse situaties. Hulpverlening is gericht op bruikbare en concrete oplossingen die samen met de client worden bedacht en bij de situatie passen. De begeleiding vindt aan huis plaats op momenten die de client prettig vindt.
De hulp wordt geboden aan gezinnen die woonachtig zijn in de regio's Twente en Achterhoek.

Ook biedt Praktijk Forza begeleiding aan ouders met kinderen met een stoornis zoals ADHD, autisme, PDD-Nos of hechtingsproblematiek. Ook bieden we hulp aan ouders met kinderen die een auditieve of communicatieve beperking hebben zoals slechthorende kinderen of kinderen met een spraak/taal probleem.

telefoon icoon