header afbeelding

Orthopsychiatrische woonvorm Dimence

Bezoekadres
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer

0570 639 652
[javascript protected email address] centrumontwikkelingsstoornissen.dimence.nl

Wonen, behandeling en begeleiding voor langdurig zorg afhankelijke cliënten, bij wie sprake is van een autisme spectrum stoornis met noodzaak tot 24 uurs-psychiatrische verpleegkundige begeleiding. Deze setting voor klinische behandeling met een langdurend karakter kenmerkt zich door een hoge mate van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid van het zorgaanbod. Er wordt toegewerkt naar wonen buiten de kliniek, in de samenleving, zo zelfstandig mogelijk, met evt. ambulante woonbegeleiding vanuit het OPW. Het wonen binnen de kliniek heeft voor cliënten daarom een tijdelijk karakter.

Modulen:
• Klinisch verblijf met 24 uurs psychiatrisch verpleegkundige begeleiding
• Individuele trajectbegeleiding bij het keizen, verkgrijgen en behouden van geschikt werk (betaald, vrijwilligerswerk, beschut werk)
• Ambulante begeleiding: ondersteuning bij het zelfstandig wonen
• Familiegroep: voorlichting en uitwisseling voor familieleden van cliënten.

telefoon icoon