header afbeelding

Mozaïek Almelo SO Onderbouw

Bezoekadres
Speenkruidpad 2
7601 CT Almelo

0880-103668
so-middenbouw-en-bovenbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

Het Mozaïek onderbouw is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen van 4 tot 7 jaar met specifieke onderwijs- en of ondersteunings/zorgbehoeften. Deze school staat voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Zij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen waarbij zij het onderwijsaanbod doelgericht inzetten. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind legt de school een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces.

telefoon icoon