header afbeelding

Mediant, locatie de Opmaat

Bezoekadres
Laan van Driene 101
7552 EN Hengelo OV

053 256 32 56
www.mediant.nlcontactlocatie-de-opmaat

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Waar dat nodig is, bieden wij tevens hulp aan familie en mensen in de omgeving zodat problemen beter en sneller worden opgelost.

Binnen Mediant werken professionals die deskundig zijn op het gebied van diverse stoornissen en leeftijdsfasen waarin deze kunnen optreden. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGz Twente.

Het circuit IDA richt zich op het sociaal en maatschappelijk welbevinden van cliƫnten. Er zijn drie kenmerken die van belang zijn voor het sociaal en maatschappelijk welbevinden:

behoefte aan autonomie;
het hebben en kunnen aangaan van betekenisvolle relaties;
het kunnen ondernemen van activiteiten die een bepaalde regelmaat en structuur geven.

Het circuit IDA bestaat uit twee programma's, een programma Vrije tijd en een programma Werk.

Locatie de Opmaat biedt het programma Werk:

Het programma Werk bestaat uit het Arbeidscentrum en is er voor mensen vanaf achttien jaar, die tijdelijk gebruik maken of voor langere tijd afhankelijk zijn van de GGZ-voorzieningen. De mensen die bij het Arbeidscentrum komen, hebben beperkingen in mogelijkheden tot deelname aan het arbeidsproces of dreigen in het arbeidsproces uit te vallen. Een voorwaarde om bij het Arbeidscentrum te werken is, dat men in staat is zelfstandig naar het werk te komen en dat men graag (weer) aan het werk wil in een op arbeid gerichte omgeving.

telefoon icoon