header afbeelding

KiECON

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost Nederland) is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. KiECON maakt snel passende hulp mogelijk. Ouders en kinderen doorlopen hetdiagnostiekproces binnen drie maanden na aanmelding en ontvangen aansluitend een advies voor het vervolg. We zorgen ervoor dat het kind naar de juiste instelling wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding.

KiECON wordt in samenwerking met de volgende instellingen vormgegeven:

Aveleijn
Accare
Jarabee
Karakter
Kentalis
MST
Roessingh
ZGT

Uiteraard worden andere zorgaanbieders betrokken als dit voor de diagnostiek of behandeling aanvullend is.

telefoon icoon