header afbeelding

Jeugdbescherming Overijssel

Informatie, advies en indicatiestelling voor jeugdzorg (jeugdhulpverlening, jeugd GGZ en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren tot 18 jaar).

Om een beroep te kunnen doen op Jeugdbescherming Overijssel is het nodig dat:

  • een jeugdige jonger is dan 18 jaar;
  • een jeugdige woont in de provincie Overijssel;
  • er problemen zijn op het gebied van opvoeden, opgroeien of psychiatrische problematiek.
telefoon icoon