header afbeelding

Hulp aan Huis Overijssel

Hulp aan Huis is een vorm van hulpverlening die hulp biedt aan gezinnen in de thuissituatie in heel Overijssel. Hulp aan Huis is gericht op het ondersteunen van ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kind en op voorkomen of verkorten van een uithuisplaatsing van één of meer kinderen.
Ook voor gezinnen waar een autisme spectrum stoornis van een van de gezinsleden tot problemen in het gezin leiden.

Hulp aan Huis is een mogelijkheid, als er zoveel problemen zijn, dat u als ouder het gevoel heeft dat:

 • U geen grip meer heeft op uw kind;
 • Er veel ruzie en/of agressie is in uw gezin;
 • U er helemaal alleen voor staat en geen steun ervaart van anderen;
 • Iedereen maar langs elkaar heen leeft;
 • U geen rust en harmonie meer ervaart thuis en dat het niet gezellig is;
 • U alle hulpverlening al geprobeerd heeft en dit niets heeft opgeleverd;
 • De problemen al eindeloos lang duren;
 • U de problemen niet meer overziet en u niet meer weet wat en hoe u het kunt veranderen.

Hoe kunt u de hulp in huis krijgen?
Om in aanmerking te komen voor hulp van een gezinshulpverlener van Hulp aan Huis kunt u niet zelf contact opnemen, maar moet iemand uw gezin aanmelden. Dit kan een hulpverlener zijn die werkt bij: Bureau Jeugdzorg, de Riagg-GGZ-jeugd of MEE (voorheen de Sociaal Pedagogische Dienst). De hulpverlening van Hulp aan Huis is gratis.
Als uw gezin is aangemeld wordt u gebeld om een afspraak te maken om kennis te maken met de gezinshulpverlener. De duur van de hulp is afhankelijk van de hulpvorm die wordt ingezet. Hierin is een grote mate van variatie mogelijk.

Wat bieden deze hulpvormen van Hulp aan Huis?
De gezinshulpverlener komt in bij u thuis (soms enkele keren per week, soms veel minder vaak). De eerste tijd van de hulp worden gebruikt om samen met alle gezinsleden zowel de problemen als de positieve krachten in uw gezin op een rijtje te zetten.
U en uw gezin geven aan wat de problemen zijn en wat u wilt veranderen om uw kind thuis te kunnen laten wonen. Samen met de gezinshulpverlener stelt u doelen op waaraan u wilt werken. Als uw kind daaraan toe is, wordt ook aan hem/haar gevraagd wat hij/zij wil veranderen.
Vervolgens gaat u aan de slag met de opgestelde doelen. Bij het werken aan de doelen wordt datgene dat al goed gaat als uitgangspunt genomen en eventueel versterkt. De hulp richt zich op anders met elkaar leren omgaan, duidelijk zijn, het uitspreken van gevoelens en behoeften en inzicht geven in wat er aan de hand is.
Dit gebeurt door er samen over te praten, samen te oefenen en te bespreken hoe dingen anders gezegd kunnen worden.

Met vragen over bijvoorbeeld het invullen van formulieren, contacten met andere instanties of het op orde brengen van het huishouden kunt u bij de gezinshulpverlener terecht. Die zoekt dan samen met u naar een oplossing.

Zo wordt stap voor stap aan alle doelen gewerkt. In de vierde maand wordt samen met de aanmelder teruggekeken naar de hulp, wat er verbeterd is en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden.
Na 6 maanden wordt dan samen gekeken of de hulp afgerond kan worden. Als het nodig blijkt te zijn kan een verlenging van de hulp worden afgesproken.
In de afronding van de hulp wordt samen met u gekeken waar u nog steun en begeleiding in nodig heeft. In overleg met de aanmelder wordt een vorm van hulp gezocht die past bij uw gezin.

Hulpvormen zijn:

 • crisisinterventie
 • orthopedagogische of psychiatrische kortdurende intensieve ambulante gezinsbegeleiding of
 • orthopedagogische of psychiatrische langerdurende laagfrequente ambulante gezinsbegeleiding
telefoon icoon