header afbeelding

Horizon begeleiding

Horizon begeleiding biedt jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek die vastlopen op een of meerdere levensgebieden perspectief. Vanuit oprechte betrokkenheid creëren zij ontwikkelingsmogelijkheden die bij hen passen, in een tempo dat bij hen past. Met als doel dat zij voldoende eigen regie krijgen en op maat kunnen participeren in de maatschappij. Horzon begeleiding doet dit door begeleiding, educatie en behandeling.

Vertrekpunt van alle activiteiten binnen Horizon begeleiding is de vraag van de jongeren en (jong)volwassenen. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij hun zorgvraag en ontwikkelniveau. Dit doen zij door te werken vanuit het brede kader van ons methodisch model met beschreven werkzame factoren. Hierdoor kunnen onze deskundige begeleiders optimaal aansluiten bij de cliënt (en het systeem) voor wat betreft hulpvraag en persoonlijkheid. Zij zoeken samen met hen naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen.

Horizon begeleiding biedt altijd een oplossing om weer in ontwikkeling te komen. Door het helpen doorbreken van vaste patronen en door de omgeving aan te passen aan de jongere of (jong)volwassene, zien wij altijd perspectief voor participatie: voor iedereen is er een plek in de maatschappij.

telefoon icoon