header afbeelding

Dimence

Bezoekadres
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle

038 - 426 9 426
www.dimence.nl

Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, volwassenen en ouderen. Zowel behandeling van psychische problemen, als ook preventie daarvan. Dit kan vanuit de thuissituatie, via opname of via internet.

Dimence beschikt over specifieke deskundigheid voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jeugdigen en volwassen met een autisme spectrum stoornis. Deeltijdbehandeling ontwikkelingsstoornissen en verslavingszorg (o.a. voor mensen met ASS en een verslaving).

telefoon icoon