header afbeelding

De Verborgen Kracht

Bezoekadres
Spanjaardsdijk 79
7434 RS Lettele

06 20864474
www.verborgenkracht.nl

Vakantie- en logeerboerderij biedt logeeropvang, naschoolse opvang/BSO en ambulante begeleiding voor kinderen met psychiatrische aandoening zoals autisme spectrum stoornis, ADHD, stemmingsstoornissen.

De Verborgen Kracht’ is een christelijke organisatie. Onze kijk en ons denken en handelen, wordt door onze levensovertuiging beïnvloed. Het hulpaanbod vindt haar wortels in de overtuiging waar wij voor staan. Concreet houdt dit in dat wij geloven dat God ieder kind geschapen heeft met verschillende talenten en mogelijkheden. Deze worden echter bij kinderen met psychiatrische stoornis vaak niet gezien of herkend. Ze zijn vaak verborgen omdat de beperkingen en moeiten vaak op de voorgrond staan. Dit kan leiden tot het uitdoven van aandacht voor positieve ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.

De Verborgen Kracht stelt uw kind centraal en probeert het beste uit uw kind te halen. De Verborgen Kracht zorgt graag voor ontlasting van uw thuissituatie en wil het gezinsfunctioneren verbeteren.

telefoon icoon