header afbeelding

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Bezoekadres
Burg. Drijbersingel 51
8021 JB Zwolle

088-4466120
noordoost@cce.nl www.cce.nl

Centrum voor Consultatie en Expertise biedt advies en ondersteuning in situaties waarin de reguliere zorgverlening geen oplossing meer heeft of wanneer er sprake is van een bijzondere zorgvraag. Daarbij gaat het vaak om cliƫnten met ingewikkelde medische of psychiatrische problemen of ernstige gedragsproblemen.
Het CCE werkt met gespecialiseerde consulenten. Het CCE geeft onafhankelijk advies over de mogelijkheden voor begeleiding of behandeling, bemiddelen bij het inzetten van de juiste deskundigen en coƶrdineren.

Voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel, doofblindheid, en ernstige meervoudige beperkingen.

telefoon icoon