header afbeelding

Balans

Bezoekadres
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

030-22555050
www.balansdigitaal.nl

Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
Biedt informatie over ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme spectrum stoornissen; belangenbehartiging en bevorderen van lotgenotencontact.
Zie website voor regionale activiteiten in Twente en Zwolle/Salland.

telefoon icoon