header afbeelding

Baalderborg, locatie de Elzenhoek

Bezoekadres
Elzenstraat 1
7731 VC Ommen

0523-287100 (algemeen nummer) / 0523-287282 (centrale intake)
info@baalderborg.nl www.baalderborggroep.nl

De Elzenhoek, het expertisecentrum voor Kind- en Jeugd van Baalderborg verleent diensten aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar die een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand hebben en/of een verstandelijke beperking.

  • Onderzoek en diagnostiek
  • Gespecialiseerde behandeling voor kinderen met ASS 3 - 18 jaar.
  • Ambulante intensieve pedagogische begeleiding van gezinnen met kinderen met ASS.
  • Gespecialiseerde ambulante begeleiding aan kinderen met ASS binnen reguliere dagopvang, peuterspeelzalen en onderwijs 2 - 18 jaar.
telefoon icoon