header afbeelding

Aquamarijn BSO en gastouderopvang voor kinderen met een beperking

Bezoekadres
De Pimpelmees 8
7609 TN Almelo

[javascript protected email address] www.aquamarijn-opvang.nl

Aquamarijn opvang:

Mijn kind met een autisme spectrum stoornis (ASS) kan niet meer terecht bij het kinderdagverblijf vanwege zijn gedrag’.

‘Ik heb voorschoolse opvang nodig, maar ik kan mijnkind met ASS niet zomaar ergens achterlaten’ .

Voor een aantal kinderen met een beperking (ASS, ADHD,zwakbegaafdheid etc) is reguliere kinderopvang via kinderdagverblijven niet passend.

Deze kinderen vragen om opvang in kleine groepen om goed bij ze aan te sluiten, ze voldoende aandacht te kunnen geven en om overprikkeling te voorkomen.

De omgang met en benadering van kinderen met een beperking vraagt om kennis van en ervaring met deze beperkingen.

Door goede afstemming van regels en afspraken tussen de ouders/ verzorgers en gastouders krijgen de kinderen dezelfde signalen.

Ouders van kinderen met een beperking hebben vaak het gevoel dat hun netwerk de problematiek waarmee ze te kampen hebben niet begrijpt, waardoor opvang in het netwerk stagneert.

Kinderen met een beperking komen regelmatig terecht in de hulpverlening.

Kinderopvang, waaronder gastouderopvang, is een voorliggende voorziening op geïndiceerde zorg vanuit de gemeente.

telefoon icoon