header afbeelding

Ambiq orthopedagogisch centrum - zorgboerderij Erve Klein Leferink

Bezoekadres
Bloksteegweg 1
7621 AB Borne

www.ambiq.nl

Ambiq biedt specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

Op Erve Klein Leferink zijn vijf appartementen. Vier daarvan zijn vaste woonplekken voor (jong)volwassenen, een appartement wordt gebruikt voor tijdelijk verblijf. De dagbestedingsprogramma`s vinden plaats op en rond de boerderij.

Een groot deel van de aangemelde cliënten is geïndiceerd met een zogenaamde dubbele grondslag. Dat betekent dat zij naast een verstandelijke beperking ook een psychiatrische aandoening hebben. Het gaat dan onder andere om cliënten met:

  • een stoornis in het autistisch spectrum
  • niet aangeboren hersenletsel
  • aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
telefoon icoon