Ambelt, speciaal onderwijs cluster 4

Postadres
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle

Omschrijving

Speciaal basis- en voortgezet onderwijs voor normaal begaafde kinderen / jeugdigen met psychiatrische problemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme spectrum stoornissen. Ook ambulante begeleiding voor leerlingen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor kinderen van 4 tot 22 jaar. De Ambelt heeft verschillende locaties in Oost-Gelderland, Drenthe en W-Overijssel, o.a. in Hardenberg, Deventer, Kampen, Steenwijk. Voor adressen van de locaties: zie www.ambelt.nl

Regio

Overijssel

Categorie

  • Leren & werken

< terug naar adressenoverzicht Gegevens wijzigen >

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen