header afbeelding

Ambelt, speciaal onderwijs cluster 4

Bezoekadres

Zwolle

038-453 20 74
[javascript protected email address] www.ambelt.nl

Speciaal basis- en voortgezet onderwijs voor normaal begaafde kinderen / jeugdigen met psychiatrische problemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme spectrum stoornissen. Ook ambulante begeleiding voor leerlingen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor kinderen van 4 tot 22 jaar. De Ambelt heeft verschillende locaties in Oost-Gelderland, Drenthe en W-Overijssel, o.a. in Hardenberg, Deventer, Kampen, Steenwijk. Voor adressen van de locaties: zie www.ambelt.nl

telefoon icoon