header afbeelding

13 deelnemers, 13 perspectieven

Vandaag stond het thema rouwverwerking centraal bij het maandelijkse AKO online vragenuurtje. Hoe om te gaan met verlies van dierbaren? En met toekomstig verlies van dierbaren; bereid je je daar op voor en zo ja, hoe? En hoe verhoudt fysieke pijn zich tot rouw en wat doet je lichaam hierin? We kwamen over bovenstaande te spreken, maar ook over hoe rouw voelt, of (nog) niet voelt en het belang van dit -niet voelen- bespreekbaar te maken.

Persoonlijke en veelal filosofische vragen, die Anne Onnink zorgvuldig en duidelijk beantwoordde vanuit zijn eigen ervaring. Het bijzondere was dat de deelnemers zich uitgenodigd voelden om ook hun ervaringen te delen. 

Zoals Anne zelf verwoordde in zijn LinkedIn post 'Vanmiddag bleek vooral de waarde van de oordeelloze ruimte krijgen om hierover te vertellen, als je merkt dat het anders gaat dan veel mensen om je heen'. 

Ieder mens is immers uniek. Dank voor ieders bijdrage!

LEES HIER DE COLUMN VAN ANNE OVER HET VERLIES VAN ZIJN MOEDER
telefoon icoon