header afbeelding

Bijna helft jeugdzorginstellingen schrijft rode cijfers

Meer dan 40 procent van de jeugdzorginstellingen heeft over 2022 een verlies gerapporteerd. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van advies- en accountancyfirma EY. Jeugdzorg rapporteert als enige subsector een verlies.

Het rendement in de jeugdzorg is sinds de decentralisatie in 2015 fors lager dan het Nederlandse zorggemiddelde. ‘Landelijk hebben diverse partijen hun zorgen geuit over de subsector’, schrijven de auteurs in hun rapport. Dit resulteerde in 300 miljoen euro extra steun in 2020, 600 miljoen in 2021 en 1,3 miljard in 2022. Van dit alles is echter niks terug te zien in de rendementen van de jeugdzorginstellingen. ‘De negatieve marges in de subsector leiden onverminderd tot grote zorgen. Bij een structureel negatief rendement zal uiteindelijk de solvabiliteit ook de ondergrens aantikken. Het niet voldoen aan de normen betekent dat eventueel aanwezige bancaire financiering opeisbaar wordt.’

Door het verlies is de liquiditeitspositie van de jeugdzorg in 2022 licht gedaald. De ruimte om verliezen op te vangen is bij de meeste instellingen zeer beperkt. EY: ‘De stijging van de kortlopende schulden is veroorzaakt doordat het pensioenfonds vanaf 2022 geen voorschotten meer op de maandpremies in rekening brengt. Hierdoor nemen de schulden op het gebied van pensioenen bij alle aanbieders van jeugdzorg fors toe.’

Lees hier het hele artikel in Binnenlands bestuur (6 september)

Skipr: Meer geld nodig om ggz toegankelijk te houden

Een derde van de ggz-aanbieders is in 2022 in de rode cijfers gedoken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De organisaties die geen verlies lijden, staan slechts magertjes in de plus. Bij de helft van de leden van brancheorganisatie de Nederlandse ggz is het ‘rendement’ minder dan 1 procentpunt. “De ggz zakt door de bodem. Deze noodklok luidt al tijden. Actie is echt nodig”, zegt Ruth Peetoom, voorzitter de Nederlandse ggz.

De Nederlandse zorgsector heeft het financieel bijzonder zwaar. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en consultancybureau EY. Ook banken hebben afgelopen voorjaar hun zorgen geuit over de financiële situatie in de ggz. Volgens EY zijn de vooruitzichten somber voor de ggz.

“Ook onze leden hebben te maken met een stijging van (energie)kosten, krapte op de arbeidsmarkt, de gestegen lonen en een hoger ziekteverzuim”, zegt Peetoom. “Dat geeft financiële druk, bijvoorbeeld omdat onze leden veel meer zzp’ers moeten inhuren om de roosters rond te krijgen. En daar bovenop komt de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem van begin dit jaar met te lage tarieven voor de zorg aan de meest kwetsbare mensen.”

Lees hier het hele artikel in Skipr (5 september)
telefoon icoon