header afbeelding

Onderzoeksresultaten project Verborgen Intelligentie

VAB-logo.jpg?1718872473207

In het project Verborgen intelligentie kregen kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks spreken levensloopbegeleiding. VAB onderzocht of dit een geschikte vorm van begeleiding was voor deze groep, die vaak de diagnose verstandelijk beperkt krijgen, maar waarvan ouders twijfelen of dit echt zo is.

Lees hier het rapport
telefoon icoon