header afbeelding

Klik hier voor de nieuwste nieuwsbrief van GGZ beraad Overijssel.

Je leest daarin meer over:

- Vacature GGZ-makelaar voor Staphorst en Hasselt open tot 14 juli
- Adviesraden over plan beschermd wonen: “Een max van 16 uur per week voor 3 jaar kan te weinig zijn”
- Herstelcentrum de Ruimte in Zwolle viert vrijdag zijn vijfjarig bestaan
- Regio IJssel-Vecht maakt start met de inzet van ervaringsdeskundigheid maatschappelijke opvang
- Regio Enschede zoekt inwoners die in de buurt over stigmatisering willen vertellen

GRATIS BOEKJE VAN DICK HOEDEMAN

Dick Hoedeman biedt de lezers van de nieuwsbrief een light verse boekje aan. 
Kerndoel van mijn schrijven is en blijft dat ik hiermee mensen bereik die mijn boeken lezen. Zijn website is www.filosofie-en-verhalen.nl

telefoon icoon