header afbeelding

Tijdens de eerste vergadering van het kernteam van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel, op 29 maart 2022, heetten we Evelyn Kamann (MEE IJsseloevers, opvolger Ria Brands) en Anton Maas (Jarabee, interim opvolger Gitta Griffioen) welkom. Ook kozen we een nieuwe voorzitter uit ons midden: Jürgen Jolink (Mediant). Jürgen neemt vanaf nu het stokje over van Gitta Griffioen.

Het kernteam bestaat uit een groep medewerkers (Nynke Zuurmond, Pepijn Gansevles, Jasper Wagteveld) en partnerleden (de Dimence Groep, Mediant, SOTOG, Ambiq, Jarabee, MEE IJsseloevers, NVA). Zij sturen namens alle leden het Autisme Kennisnetwerk Overijssel aan en nemen besluiten over de jaarplannen, -verslagen en toekomst van het netwerk. Aan het kernteam nemen ook Els de Vries (ondersteuning) en Angela Thissen (coordinator) deel.

telefoon icoon