header afbeelding

In Kaart’ is een register dat gegevens van volwassenen en kinderen met neurodiversiteit verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Deelnemers delen hiervoor jaarlijks hun ervaringen door het invullen van een online vragenlijst. Met de resultaten van deze onderzoeken hoopt het register bij te dragen aan oplossingen en goede ondersteuning in de zorg, op school of in het gezin.

‘In Kaart’ is er voor (jong-)volwassenen vanaf zestien jaar met (een vermoeden van) ADHD, autisme, dyslexie, verstandelijke beperkingen, visuele beperkingen en DCD in alle variaties en combinaties. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar de ervaringen van ouders van een kind tot zestien jaar en wettelijke vertegenwoordigers van volwassenen.

Voor al deze drie doelgroepen hanteert het register aparte vragenlijsten. Ieder voorjaar krijgen deelnemers een nieuwe lijst opgestuurd. De onderwerpen kunnen steeds anders zijn. Het invullen van de lijst kost ongeveer dertig tot vijfenveertig minuten per keer. Deelname is gratis en vrijwillig. Per keer kan men beslissen om wel of niet mee te doen.

Het register ‘In Kaart’ is een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en hun naasten, de Vrije Universiteit, Viveon-Academische Werkplaats ’s Heeren Loo – VU, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Autisme Register (NAR), Landelijke Oudervereniging Balans, Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Revalidatie Friesland, Roessingh Centrum voor Revalidatie en het Landelijk DCD netwerk.

Jonge man met laptop
Ga voor meer informatie naar de website
telefoon icoon