header afbeelding

Hanneke stelt zich voor...

Hallo allemaal! Ik ben Hanneke, 39 jaar oud en woonachtig in het mooie Zwolle, samen met mijn zoon van 12 en 2 katten. Ik heb een LAT-relatie met Michel, die in Utrecht woont. We hebben plannen om in 2025 te gaan samenwonen in de omgeving van Zwolle.

Ik ben freelance tekstschrijver en werk veel voor overheden. In 2019 kreeg ik de classificatie ASS en sindsdien heb ik mezelf in dat licht steeds beter leren kennen. Ook mijn zoon heeft ASS en het is soms een zoektocht hoe we daar samen het beste mee kunnen omgaan.

Jullie kunnen mij misschien kennen van mijn bijdragen aan de kennisbijeenkomsten over Autisme en Werk en Autisme en gehechtheid en het vragenuurtje over Vrouwen en Autisme.

Hoewel ik me niet schaam voor mijn autisme, laat ik het vaak onbenoemd. Vanwege (zelf)stigma of omdat ik aanvoel dat het me niet zal helpen in een bepaalde omgeving of situatie. Daar wil ik verandering in brengen door aan de slag te gaan als AKO-medewerker. Ik wil mijn ervaringen inzetten om anderen (zorg-en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid, en breder nog: de hele maatschappij) te helpen om de wereld voor mensen met autisme makkelijker en beter te maken. Dat sluit aan bij de missie van het AKO: verbinden, ontmoeten en de kennis over autisme vergroten.

Ieder mens met (en zonder) autisme is anders, en ik wil die veelkleurigheid laten zien. Er is veelal een eenzijdig beeld van autisme. Maar ook ik, als vrouw, freelancer met een hypotheek en ogenschijnlijk geen ‘problemen’ kamp dagelijks met uitdagingen. Mijn autisme heeft veel positieve kanten, maar ook negatieve. Zoals mede AKO-kernteamlid Jasper Wagteveld altijd zegt: een realistisch beeld over autisme is essentieel.

Ik heb, vaak onbewust, mijn hele leven veel gecamoufleerd. Als een overlevingsmechanisme. Maar hoe meer ik mezelf leer kennen, hoe meer ik wil proberen mezelf te zijn, meer in verbinding te treden met anderen, meer hulp toe te durven laten. Het toetreden tot het AKO is daarin een belangrijke stap. Ik hoop dat ik met mijn ervaringen anderen kan helpen en inspireren.

Ik hoop een verrijking te zijn voor het AKO. Mijn scherpe en kritische blik zijn van nut bij het beoordelen van en besluiten over het convenant, jaarplan en jaarverslag. Mijn enthousiasme werkt hopelijk aanstekelijk in bijeenkomsten. Mijn online aanwezigheid kan helpen bij het vergroten van het bereik van de activiteiten van het AKO. Mijn persoonlijke ervaringen als moeder van een autistische zoon op het speciaal onderwijs kunnen helpen bij het nadenken over activiteiten van het AKO over dit thema. En ten slotte kan mijn tekstschrijversblik helpen bij de communicatieve uitingen van het netwerk.


Ik vind het heel mooi en belangrijk dat het AKO vanuit gelijkwaardigheid opereert: bij alle activiteiten hebben mensen met autisme een grote stem. Waaronder ik dus nu ook. Het AKO speelt een belangrijke rol bij het aankaarten van (soms confronterende of omstreden) onderwerpen en het vervullen van een netwerkfunctie in de regio.

Ik heb er veel zin in om samen met Jasper, Pepijn, Heske, Els en de rest va het AKO-kernteam en natuurlijk alle AKO-leden aan de slag te gaan!

Met dank aan Bianca Toeps voor de foto.

telefoon icoon