header afbeelding

Ervaringsdeskundige is vooral hoopverlener

De afgelopen decennia stond ervaringsdeskundigheid in de spotlights. Een fenomeen dat, als je het op de keeper beschouwt, al ver in de vorige eeuw teruggaat naar het bijeenbrengen van lotgenoten. Het internet en het gebruik van sociale media maakt dat mensen met vergelijkbare ervaringen elkaar steeds makkelijker vinden waardoor een ander soort ervaringsdeskundigheid het licht gezien heeft. Het gaat verder dan ‘lotgenotengroepen’ en heeft de afgelopen jaren in diverse
sectoren in de samenleving, zoals de ggz en de forensische zorg, een professionele status gekregen.

Lees hieronder het artikel van Toon Walravens & Michiel Soeters in TvC | december nr. 4 2022

Lees meer
telefoon icoon